Hvem er vi?

Netværket ved Søerne blev oprettet den 1. april 1990 af overlæge Finn Jørgensen og Lis Lund Pedersen. Netværket er et uafhængigt socialt og kulturelt samfundsprojekt, der hat til opgave at skaffe mennesker med psykiske og sociale problemer i København og Frederiksberg en meningsfyldt og sammenhængende tilværelse.

Vi har igennem alle årene lagt stor vægt på, at Netværket er et selvstændigt og selvstyrende projekt med stor brugerindflydelse. Det har haft den konsekvens, at man har kunnet modtage så godt som alle, der har henvendt sig. I den forbindelse bør det nævnes, at 80 procent er kommet på eget initiativ. Den store selvstændighed har givet mulighed for på de forskellige aktivitetsområdet, at gå nye veje og tage nye initiativer.

Netværket ved Søerne er afhængig af støtte fra offentlige og private fonde, samt frivillig arbejdskraft. Netværket ved Søerne modtager tilskud fra Socialministeriet (PUF-midler), Københavns Kommunes § 118-midler, Tips og Lotto-midler til ferierejser samt forskellige private fonde.

 

Formålet er:

  • at tilbyde aktiviteter, der kan medvirke til at skabe en struktureret og meningsfuld tilværelse for mennesker, der er eller har været i forbindelse med det psykiatriske system.
  • at give brugerne mulighed for at få positive oplevelser, etablere sociale netværk og derved styrke den enkeltes selvværdsfølelse og integritet.

 

Vi har valgt at lægge hovedvægten på:

  • undervisning
  • kulturelle og sociale aktiviteter
  • idrætslige aktiviteter
  • udflugter søn- og helligdage
  • frivilligt arbejde inden for administration, sandwichkøkken, redaktion af bladet NETOP samt i rejsekontoret

Læs mere om undervisningen på skolens hjemmeside: www.den-groenne.dk